Filozofie doupěte

Cesty do pekla dláždí nejlepší úmysly.

  1. Člověk musí umřít, ve všem ostatním se rozhoduje sám
  2. Břímě si nese každý sám, bez ohledu na okolí, život patří jedinci a za svůj život odpovídá výhradně sobě samému
  3. Svoboda a svobodná vůle je nadevše
  4. Proč být členem stáda?
  5. Co na srdci, to na jazyku
  6. Zákony se mění, nikoliv porušují